Koszyk
Produkty: 0 / 0

Regulamin

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o sklepie: Strona sklepu estyl.pl jest własnością Konrada Gałązki, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mteam Konrad Gałązka. Firma Mteam Konrad Gałązka wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem: 429861, z siedzibą przy ulicy Muszyńskiej 6, 02-916, Warszawa oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

NIP: 521-320-31-03
Regon: 141572201
Email: sklep@estyl.pl
Telefon: 698-21-22-23.

Oferta sklepu:

 1. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenia zamówienia.

 2. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 3. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT

§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.estyl.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

 9. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

 10. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

 11. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

 12. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem e-mail Klienta.

 13. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

 

§ 3
ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

Zamówienia
Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia. O przebiegu realizacji zamówienia klient jest szczegółowo informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomości sms (w przypadku podania numeru telefonu komórkowego). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Za niepoprawny adres uznaje się również ten, pod którym w terminie zgodnym z czasem realizacji zamówienia klient nie odbierze paczki. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

Czas realizacji zamówienia
Naszym celem jest, aby czas realizacji zamówienia, a tym samym oczekiwania na produkty był jak najkrótszy.
Na całkowity czas dostarczenia zamówienia składają się:

 • czas na skompletowanie zamówionych produktów;

 • czas na dostawę.

Obsługa Sklepu standardowo kompletuje zamówienie w 24 godziny od złożenia zamówienia w przypadku odbioru osobistego lub płatności przy odbiorze. Natomiast w pozostałych przypadkach po zaksięgowaniu wpłaty. Dostawa trwa - w zależności od rejonu dostawy i dni tygodnia - od 1 do 4 dni roboczych. Odpowiednio całkowity czas otrzymania zamówienia waha się od 1 do 5 dni roboczych.
Uwaga: Przewidywany czas realizacji zamówienia nie dotyczy sytuacji, w których produkt jest tymczasowo niedostępny w magazynach producentów. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
Wszystkie oferowane przez nas towary posiadają gwarancję oryginalności. Nie stosujemy zamienników, nie sprzedajemy testerów - dostarczamy towar w 100% oryginalny. Jakość oraz oryginalność oferowanych przez nas produktów potwierdzają liczne opinie w serwisie Opineo oraz Ceneo
Nasze przesyłki pakujemy w wysokiej jakości kartonowe opakowania. Trójwarstwowy karton ma wysoką wytrzymałość na zgniecenia i uderzenia. Oprócz tego pusta przestrzeń wokół produktu w kartonie jest wypełniana mechanicznym uszczelniaczem, aby przy drastycznych upadkach i uderzeniach nawet pomimo przebicia kartonu chronić towar.
Jeśli opakowanie kartonowe lub taśma zabezpieczająca są naruszone, sprawdź w obecności listonosza lub kuriera zawartość. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia lub braki w towarze, opisz to koniecznie na dokumencie przewozowym lub w protokole reklamacyjnym w obecności i z podpisem listonosza.

§4
USZKODZENIA, BRAKI W TRANSPORCIE I OPÓŹNIENIA

 1. W przypadku gdy doręczna przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

 2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (698-21-22-23 lub sklep@estyl.pl)

 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (698-21-22-23 lub sklep@estyl.pl).

 4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.

 5. W przypadku zaginięcia przesyłki: Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klient w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.

§ 5
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy
W przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki klient ma możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Warunkiem odstąpienia jest odesłanie produktu nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu - dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością. W przypadku odstąpienia Klient odsyła Towar na swój własny koszt. Do przesyłki należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę VAT oraz wysłać na maila sklep@estyl.pl informację o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu. Jeżeli Klient wybrał droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem dostawy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

Sprzedawca zwraca poniesione przez Klienta koszty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres:
ESTYL.PL
ul. 19 Kwietnia 31 "budynek D"
05-090, Rybie-Raszyn

§ 6
NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I REKLAMACJE

Niezgodność towaru z umową
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową oraz paragon fiskalny lub fakturę VAT.
Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty odbioru paczki od kuriera, zostanie wówczas także wysłana informacja o przyjęciu zwrotu/ reklamacji.
Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową). Wzór formularza reklamacyjnego można znaleźć tutaj
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem. 

 Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia 
W przypadku gdy doręczona przesyłka nosi znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania, należy spisać protokół szkody i nie przyjmować przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. O w/w sytuacji proszę powiadomić Sprzedawcę wypełniając formularz kontaktowy na stronie sklepu (http://estyl.pl/contacts/). W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom, należy w pilnym trybie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu (http://estyl.pl/contacts/) .W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską, Klient powinien zgłosić fakt opóźnienia Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem wyjaśnienia i zaradzenia sytuacji. W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Ponowna wysyłka lub spłata rownowartości zamówienia będzie możliwa dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika, tj. po zwrocie zagubionej paczki do Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę odszkodowania za zagubioną przesyłkę.

§ 7
SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

Dostawa 
Zamówienia dostarczane są przez kuriera GLS, Paczka w ruchu i Paczkomat.

Kurier GLS
 Paczki są dostarczane w godzinach 8:00 - 16:00 (czasem dłużej - zależy od dostarczającego kuriera) od poniedziałku do piątku. W przypadku niezastania adresata, kurier zostawi Awizo, z prośbą o kontakt w celu ustalenia odbioru przesyłki. Ze względu na godziny dostarczania przesyłek radzimy osobom pracującym o podawanie adresu do firmy. Estyl.pl przekazuje firmie GLS numer telefonu klienta, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem paczki pod wskazany adres. Regulamin firm kurierskich można sprawdzić, klikając w link: GLS.

Paczka w ruchu
W ciągu dwóch dni roboczych od wysłania przesyłka jest dostarczana do wybranego kiosku lub saloniku RUCH. Klient zostaje o tym niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość SMS na podany przy składaniu zamówienia numer telefonu komórkowego. Regulamin Paczki w ruchu można sprawdzić, klikając w link: Paczka w ruchu.

Paczkomaty
W ciągu dwóch dni paczka jest dostarczana do wskazanego przez klienta paczkomatu.Klient na podany w zamówieniu numer telefonu otrzymuje specjalny kod, który musi wpisać na ekranie paczkomatu w celu odebrania paczki. Na odbiór klient ma 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia. Regulamin Paczkomatów można sprawdzić, klikając w link: Paczkomaty.

Odbiór osobisty
Po otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia, produkty można odebrać w jednym z naszych sklepów stacjonarnych. Zamówienie można odebrać w terminie 14 dni od dnia przesłania potwierdzenia. Po upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane.

§ 8
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Przelew
Przedpłatę prosimy realizować z wykorzystaniem poniższych danych. W tytule przelewu prosimy koniecznie podawać numer zamówienia przesłane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Pozwoli nam to na szybką identyfikację wpłaty i przyspieszy wysyłkę.
Dane do przelewu:
58 1140 2017 0000 4702 0927 3725 (mBank)
Mteam Konrad Gałązka
ul. Muszyńska 6
02-916, Warszawa
Paczka z zamówionym towarem jest wysyłana bezzwłocznie po identyfikacji wpłaty na naszym koncie bankowym. W przypadku niezaksięgowania środków na naszym koncie bankowym w przeciągu 14 dni, zamówienie zostanie anulowane.

PayU.pl
Przy wyborze płatności za pomocą serwisu PayU.pl oraz banku Klienta nastąpi przekierowanie na stronę banku. Po poprawnym zalogowaniu oraz zatwierdzeniu wykonania przelewu  Sprzedawca zostanie natychmiast poinformowany o dokonaniu wpłaty i podejmie działania w celu wysyłki paczki do Klienta.

Za pobraniem
Oznacza, że należność za zamówienie należy zapłacić gotówką kurierowi przy odbieraniu paczki. W przypadku zwrotu zamówienia przez klienta przedsiębiorca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. Konsument ma natomiast obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu rzeczy (czyli np. przesyłki do sprzedawcy) ponosi konsument. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem transakcji nie poinformował o tym konsumenta. Standardowo do przesyłek załączane są paragony. Jeśli jesteś zainteresowana uzyskaniem faktury VAT, prosimy o poinformowanie o tym fakcie za pośrednictwem uwag do zamówienia lub wysłanie nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na stronie. Prosimy o podanie:

 1. Numeru zamówienia

 2. Nazwy firmy

 3. Adresu firmy

 4. Numeru NIP firmy

§9
KOSZTY DOSTAWY

Wysyłka krajowa:

 1. Paczka w Ruchu:

  • 4 zł - płatność elektroniczna: przelew
   • 6 zł - płatność przy odbiorze: gotówka
   1. Kurier GLS:

    • 13 zł - płatność elektroniczna: przelew
    • 15 zł - płatność przy odbiorze: gotówka
    1. Paczkomaty:

     • 9 zł - płatność elektroniczna: przelew

     Powyższe ceny obowiązują niezależnie od wagi paczki oraz ilości zamówionych produktów.

     Wysyłkę międzynarodowa:

     1. realizujemy wyłącznie w strefie Shengen

              2. cennik usług międzynarodowych dostępny jest tutaj

     Bezpłatna wysyłka dotyczy wyłącznie przesyłek krajowych.

     § 10
     NEWSLETTER

     1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.

     2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

     3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

     4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdej otrzymanej wiadomości tego typu.

     5. Wydawcą Newslettera jest sklep Estyl.pl z siedzibą w Raszynie.

     6. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).

     7. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.estyl.pl.

     8. Newsletter zawiera między innymi reklamy oraz opisy aktualnej oferty handlowej.

     9. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

     10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

     § 11
     REGULAMIN KONTA

     1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.

     2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie. Klient dokonuje rejestracji, stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych na stronie, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj”.

     3. Klient, rejestrując się na stronie, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.

     4. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

     5. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie.

     6. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

     7. W momencie zarejestrowania się w naszym sklepie każda osoba otrzymuje automatycznie status na poziomie "Klient". Istnieje jednak możliwość podwyższenia swojego poziomu i skorzystania z ciekawych obniżek na towary. Aby podwyższyć swój poziom należy kupić produkty za odpowiednią kwotę. Wszystkie Twoje zamówienia są tutaj sumowane!

     Po opłaceniu ostatniego zamówienia obsługa sklepu zmieni Twój poziom Klienta, w ten sposób następne zakupy będą już tańsze!

     Lista poziomów

     • Srebrny Klient: Ogólna wartość zakupów: 300 zł, rabat: 1%

     • Złoty Klient: Ogólna wartość zakupów 600 zł, rabat: 3%

     • Diamentowy Klient: Ogólna wartość zakupów 1200 zł, rabat: 5%

     • Rabat jest udzielany od momentu przyznania wyższego poziomu na wszystkie następne zakupy realizowane w naszym sklepie. Status klienta przyznawany jest w momencie skończenia realizacji zamówienia. Rabat dotyczy wartości towaru.

     § 12
     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

     Polityka prywatności
     Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień oraz zbieranie opinii o Sklepie za pośrednictwem serwisu Ceneo.pl, Opineo.pl oraz Okazje.info i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby Sprzedającego w formie pisemnej.
     W przypadku zbierania opinii wyżej wymienionym serwisom udostępniany jest jedynie adres email, na który wysłane zostaje zaproszenie do podzielenia się opinią o realizacji zamówienia w sklepie estyl.pl.
     Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, niniejszej polityki prywatności oraz poniższego stwierdzenia: "Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.oz siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez estyl.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ). ”
     W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony do przesłania na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

     Polityka cookies
     Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Mteam Konrad Gałązka z siedzibą pod adresem ul. Muszyńska 6, 02-916, Warszawa.
     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
     W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
     „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
     Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
     Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

     § 13
     ZMIANA REGULAMINU

     1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

     2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.